top of page
IMG_1846.HEIC

Skolreturens Pilotprojekt

Under våren 2023 genomförde SkolReturen ett pilotprojekt med 18 skolor i 5 kommuner. Resultatet bekräftade våra farhågor:

Under en period på 3 månader samlade SkolReturen in över 1330 kg kläder! Enligt våra resultat glömmer varje elev i grundskolan runt 1 kg kläder/år och det är lågt räknat eftersom många av skolorna som deltog i studien redan hade kastat över hälften av sitt innehav. Frågan är varför det glöms så mycket kläder på skolor i Sverige idag. 

Skolreturen har inte svaret på frågan, men några möjliga förklaringar finns. En av dem är den otroliga mängd kläder varje enskilt barn behöver under vintern. Det är vanligt att barn har föräldrar som är separerade och att mycket tappas bort på grund av veckovis boende. Men framför allt finns det inget fokus, med all rätt, från skolornas sida att hantera problematiken.

Skolreturen vill hjälpa skolor att uppmärksamma barn och föräldrar om detta oerhörda svinn.
Vårt mål framöver är att i samarbete med skolorna i vårt nätverk drastiskt minska mängden kvarglömda plagg på Sveriges grundskolor. Vi vill också se till att de kläder som ändå glöms kvar behandlas som den värdefulla resurs de är och kommer till återanvändning.

Screenshot 2023-12-07 at 09.18.58.png
bottom of page