top of page

SkolReturen vill rädda över 700 ton kvarglömda kläder på skolor – årligen

Varje år glöms över 770 ton kläder kvar i svenska skolor. Det har nystartade SkolReturen räknat ut efter ett pilotprojekt under våren 2023 tillsammans med 18 skolor i Stockholmsregionen. SkolReturens grundidé är att ta hand om kvarglömda plagg på skolor och se till att de kommer till användning via återbruk, välgörenhet och second hand, i stället för att slängas. 

Idén till tjänsten uppstod när de insåg att flertaket skolor regelbundet tvingas kasta enorma mängder kläder.

En lite del av en av 22 hämtningar i pilotprojektet.

– Vi ville hitta en lösning på detta enorma svinn av kläder och skor som går att återanvända. Det är offatbart att skolor måste skicka tonvist med kläder till förbrännign varje termin. Det finns ingen annan lösning i dagsläget då kläderna ofta är smutsiga och plaggens skick varjerar från knappt använt till helt oanvändbart, säger Francesca Agostino som tillsammans med Teresa Tanisawa är SkolReturens grundare. 

Pilotprojekt i Stockholm

Mellan mars och juni i år genomförde SkolReturen ett pilotprojekt tillsammans med 18 skolor i 5 kommuner i Stockholmsregionen. De skolor som valde att delta kunde själva boka dag och tid för hämtning och det enda skolan behövde göra var att lägga allt kvarglömt i sopsäckar och ställa fram vid överenskommen tidpunkt. Från 18 skolor samlade SkolReturen in över 1300 kilo kläder.

Resultat från pilotprojekt genomfört av SkolReturen

– Det finns ett enormt behov från skolornas sida att få hjälp att ta hand om alla kvarglömda kläder och skor. Vi pratar om hundratals kg kvarglömda plagg/skola varje år. Skolorna vi varit i kontakt med har länge tampats med problemet och kännt att något är fel när man tvingas kasta kläder i användbart skick, säger Francesca.

Skolbarn får lära sig som återbruk

Närmare hälften av det som samlats in måste lagas eller gå vidare till återbruk.

– I framtiden vill Skolreturen även samarbeta med skolor för att kunna bjuda in eleverna till en återbruksverkstad där barn får möjlighet att lära sig om textiler och återbruk. Både för att inspirera barnen till återbruk men även för att uppmärksamma dem om detta enorma svinn, säger Teresa Tanisawa.

Webbutiken OddlyReloved med plagg från hundratals varumärken

En del av de insamlade plaggen finns i webbutiken för barn och unga, www.OddlyReloved.se.

– Vi har nu mer än 5 000 plagg från över 300 varumärken och vill visa att återbrukat material kan vara både vackert, praktiskt och inspirera andra att välja begagnad framför nytt för att tillsammans minska textilsvinnet, fortsätter Teresa. 

Innan kläderna hämtas av SkolReturen, får vårdnadshavarna information om det tillsammans med en extra uppmaning att hämta sina saker före ett visst datum. SkolReturen för statistik på allt som kommer in, genom att väga samtliga säckar med kvarglömda plagg och registrera det i sitt system innan det går vidare till återbruk, välgörenhet eller second hand. 

Jobbar för minskat textilsvinn och en hållbar framtid

SkolReturen vill bidra till att minska textilsvinnet genom att förlänga livssykeln på kläder som var på väg till soptippen. Vår förhoppning är att kläder och texilier ska användas länge och gärna av flera ägare. Vi vill att fler i första hand väljer second-hand och att det ska vara lätt att hitta begagnade plagg i bra kvalitet för barn i skolåldern.

För mer information kontakta:

Teresa Tanisawa, 0705 977143 / info@skolreturen.se

Francesca Agostino, 0704 228962 / info@skolreturen.se

SkolReturen startades 2023 av entreprenörerna Teresa Tanisawa och Francesca Agostino med visionen att inspirera både barn och föräldrar till återbruk och att i första hand välja second hand-kläder. De plagg som säljs i företagets webbbutik, Oddly Reloved, kommer huvudsakligen från grundskolor, där hundratals ton kläder och andra plagg glöms kvar varje år. SkolReturen ger kvarglömda plagg en andra chans.

bottom of page